การประชุมปรึกษาหารือแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบคัดเลือกประเภทโควตา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลา: 
2 ก.ย. 2015 - 10:00 to 12:00
สถานที่: 
ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์
Go to top