ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงเวลา: 
10 ก.ย. 2015 (All day)
สถานที่: 
สำนักบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Go to top