พิธีมอบกิตติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

ช่วงเวลา: 
21 ก.ย. 2015 - 11:00 to 12:00
สถานที่: 
ศาลาธรรม
Go to top