ประชุมชี้แจงเรื่อง "การกำหนดเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่เทียบเท่า)"

ช่วงเวลา: 
28 ก.ย. 2015 - 13:00 to 16:30
สถานที่: 
ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง
Go to top