ประชุมหารือ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬา รวมถึงเงินทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลา: 
16 ต.ค. 2015 - 14:30 to 16:30
สถานที่: 
ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
Go to top