การปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงเวลา: 
22 ต.ค. 2015 - 10:00 to 12:00
สถานที่: 
ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์
Go to top