พิจารณาหารือการประเมินค่างานของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานตรวจสอบภายใน

ช่วงเวลา: 
15 ต.ค. 2015 - 10:30 to 12:00
สถานที่: 
ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์
Go to top