1. ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 คอร์ จำนวน 1 ชุด 2. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง พร้อมชุดเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 รายการ

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม, 2015
สถานะประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top