ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลา: 
19 พ.ย. 2015 - 13:30 to 16:30
สถานที่: 
ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน
Go to top