1. อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งกับเครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด 2. แบบจำลองปอด จำนวน 1 ชุด

Go to top