ขอเชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขต (Term of Reference: TOR)

ช่วงเวลา: 
18 ธ.ค. 2015 - 14:00
สถานที่: 
ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา
Go to top