แจ้งผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Go to top