1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 29 ธันวาคม, 2015
สถานะประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top