ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย

กรมบัญชีกลางมีหนังสือซ้อมความเข้าใจกรณีการจัดทำประกันภัย ไม่ถือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

ไฟล์องค์ความรู้: 
Go to top