มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ฝั่งเชิงดอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2

Go to top