ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิทอล จำนวน 1 ชุด

Go to top