เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ระบบให้น้ำในแปลงไม้ผล สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมแม่เหียะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Go to top