ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีคัดเลือก

Go to top