แจ้งผลการประมูลงานจ้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 และอาคาร 3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Go to top