ขอยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

Go to top