(ใช้ประกาศฉบับนี้แทน) ประกวดราคาย้ายระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงาน: 
ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน, 2011
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top