ความแตกต่างระหว่างการงดหรือลดค่าปรับ กับการขยายเวลา

ไฟล์องค์ความรู้: 
Go to top