ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

Go to top