(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน, 2017
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top