ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์ตรวจโรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top