ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานกองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Go to top