หุ่นฝึกช่วยชีวิตเด็กทารก จำนวน 12 ชุด,หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากระดูกสันหลัง จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Go to top