ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อระบบติดตามและนับจำนวนคนบนรถไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Go to top