ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Cavi) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top