ตัวอย่างการทำรายงานเรื่อง TOR/SPEC

ประกอบด้วย
1. รายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. คำสั่ง
3. รายงานผล
4. ตารางแสดงวงเงิน

ไฟล์: 
Go to top