ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 51 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้

ไฟล์ข่าวประกวดราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 20 กุมภาพันธ์, 2013
สถานะประกาศ: 
ปกติ
Go to top