ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 22 มีนาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top