ขอให้สำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด: 

ขอให้สำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค โดยทำการ ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วกรอกข้อมูล และทำการ fax เอกสารกลับมาที่ งานพัสดุ กองคลัง หมายเลข 053-941139 ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น.

ไฟล์แนบ: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 14 มิถุนายน, 2018 - 09:45
Go to top