โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รายการวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รายการวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ

วันที่อนุมัติ: 
ศุกร์, 15 มิถุนายน, 2018
Go to top