มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างตกแต่งปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top