ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน (จ้างรักษาความปลอดภัยฯ 35 คน)

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 1 สิงหาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top