คณะบริหารธุรกิจ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานทีประจำปีงบประมาณ 2562

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, 3 สิงหาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top