มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑)

Go to top