มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Out Door ชุดผลิตประปาที่ 2-4 จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๑)

Go to top