คณะวิทยาศาสตร์ ร่าง(TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 8 สิงหาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top