ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดสกัดและอุปกรณ์ประกอบเครื่อง (Nitrogen evaporator และ Fume Hood) จำนวน 1 ชุด

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 9 สิงหาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top