มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นศาลาธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top