มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาดภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top