ประกาศร่าง TOR 125.จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดและกำจัดขยะในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล จำนวน 136 คน (คณะแพทยศาสตร์ มช.)

หน่วยงาน: 
ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 15 สิงหาคม, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top