ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ฉบับนี้ แทน วันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 93 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: 
หน่วยงาน: 
ประกาศเมื่อวันที่: 
อังคาร, 18 กันยายน, 2018
Go to top