ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 จัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับวิจัยกับสัตว์ทดลอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด

ไฟล์ TOR: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 24 กันยายน, 2018
สถานะการประกาศ: 
ประกาศปกติ
Go to top