ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2562 รายการ ตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อออกนอกอาคาร จำนวน 2 ตู้ ในวงเงิน 640,000 บาท

Go to top