ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

Go to top