คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารวิศวกรรมสำรวจ(เงินบริจาคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top