ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Go to top